כאחד העם: נשיא מצרים א-סיסי שבר את צום הרמדאן עם שוטרים – באמצע הרחובפתח שולחן: נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי הגיע הערב במפתיע לעמדת משטרה בקאהיר כדי לשבור עם השוטרים את צום הרמדאן היומי.

את סעודת האיפטאר הוא ערך באמצע הרחוב… וגם חילק לעוברים ושבים תמרים, אותם נהוג לאכול בשבירת הצום.