מבזק כלכלי, 23 באפריל 2015

* ירידה בגירעון המסחרי הפלסטיני.

בחודש פברואר חלה ירידה של 11.2% בגירעון המסחרי הפלסטיני, והוא הסתכם ב- 277.8 מיליון דולר. מדובר בירידה של 18.4% בגירעון לעומת פברואר 2014.

היצוא הפלסטיני בחודש זה גדל ב- 4.5% לעומת החודש שקדם לו והסתכם ב- 68 מיליון דולר (ירידה של 1.2% לעומת החודש המקביל אשתקד). היצוא לישראל בחודש זה גדל ב- 5.3% בהשוואה לחודש ינואר, והוא היווה 87.6% מכלל היצוא הפלסטיני. היצוא לשאר מדינות העולם ירד ב- 0.2%.

היבוא הפלסטיני בחודש פברואר הסתכם ב- 345.8 מיליון דולר – ירידה של 8.5% לעומת החודש שקדם לו (ירידה של 15.5% לעומת פברואר 2014). היבוא מישראל בחודש זה גדל ב- 0.5% בהשוואה לחודש ינואר, והוא היווה 61.8% מכלל היבוא. היבוא לשאר מדינות העולם ירד ב- 20%. (מקור: הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה)

* הסחר בין כוויית ויפן.

היצוא הכווייתי ליפן צלל בחודש מרץ ב- 49.2% לעומת החודש המקביל בשנה שעברה והסתכם ב- 580 מיליון דולר בלבד. זהו החודש החמישי של נסיגה ביצוא ליפן. לעומת זאת, היבוא מיפן זינק ב- 30.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ל- 163 מיליון דולר.

התוצאה: הגירעון המסחרי של יפן במסחרה עם כוויית ירד ב- 59% לעומת מרץ 2014 והסתכם ב- 417 מיליון דולר בלבד. (מקור: א-סיאסה, כוויית)