מצרים: הוקם גוף למעקב אחרי תופעת האסלאמופוביה בעולם

"דאר אל-איפתא" המצרי [המוסד האחראי מטעם ממשלת מצרים על פרשנות ההלכה האסלאמית והוצאת פסקי הלכה – פתוות] הודיע היום על הקמתו של ארגון, שמטרתו לעקוב אחרי ביטוייה של תופעת האסלאמופוביה ברחבי העולם, לנפק הערכות מצב שונות להתמודדות עם תופעה זו ולהפחתת השפעותיה על הקהילות המוסלמיות ברחבי העולם, ולתקן תפיסות מוטעות וסטראוטיפים ביחס לאסלאם ולמוסלמים.

להתמודד עם סטראוטיפים: מתפללי מסגד בארה"ב (VOA, נחלת הכלל)
להתמודד עם סטראוטיפים: מתפללי מסגד בארה"ב (VOA, נחלת הכלל)

בהודעה לעיתונות מטעם המוסד הדתי נאמר, כי המהלך החדש הינו תוצר של התגברות מעשי האיבה והשנאה נגד מוסלמים ברחבי העולם ועלייתם של קולות הימין הקיצוני באירופה ובארה"ב היוצאים נגד נוכחותם של מוסלמים במקומות אלו. על פי לשון ההודעה, המגמה האנטי-מוסלמית – הבאה בין היתר לידי ביטוי בהתקפות על מסגדים ומרכזים אסלאמיים –עושה שימוש בפעולות טרור "המבוצעות בשם האסלאם על ידי קבוצות אשר חטפו את האסלאם והכתימו את תדמיתו", וזאת כדי להצדיק את גילויי והשנאה והגזענות כנגד האסלאם והמוסלמים.

גוף המעקב החדש יכלול שלוש יחידות מרכזיות: ניטור – לאיסוף מדוקדק של כל האירועים הקשורים באסלאמופוביה; מחקר ופרשנות – לניתוח מדעי של האירועים לצורך הסקת מסקנות והגשת המלצות; תיאום וקשר חיצוני – להטמעתם של המסרים נגד גזענות אנטי-מוסלמית. הגוף החדש יעמוד בקשר עם אמצעי תקשורת וקהילות מחקר ברחבי העולם מתוך כוונה ליצור שיח תקשורתי שישרת את האינטרסים של המוסלמים בעולם ויסייע להם במישור הרשמי והעממי בקרב מדינות המערב.

מתוקף טבע משימותיו, הגוף החדש יפעל בשפות זרות שונות – תחילה באנגלית, צרפתית וגרמנית, ובהמשך בשפות נוספות.

(המדיה המצרית)