מצרים: צו נשיאותי להקמת מועצה לאומית למאבק בטרור ובקיצוניות

נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי הוציא צו נשיאותי להקמתה של מועצה לאומית בראשותו למאבק בטרור ובקיצוניות. הגוף החדש נועד לגייס את כל הכוחות המוסדיים והחברתיים תחת קורת גג אחת, וזאת במטרה לרסן את הגורמים המניעים את הטרור ולטפל בהשלכותיו.

הרשימה הארוכה של האישים החברים במועצה כוללת, בנוסף לא-סיסי, את ראש הממשלה ושרים רבים (שרי ההגנה והחוץ, הפנים והמשפטים, החינוך והחינוך הגבוה, שר ההקדשים, שר הנוער והספורט, השר לסולידריות חברתית ושר התקשורת), יו"ר הפרלמנט, שייח' אל-אזהר והאפיפיור הקופטי, ראש מנגנון המודיעין הכללי וראש הצנזורה המנהלית. בנוסף לכך, במועצה יטלו חלק גם אנשי ציבור בעלי משקל חברתי בולט בתחום עיסוקם, כדוגמת המופתי לשעבר עלי גומעה והשחקן והבמאי מוחמד סובחי. הנשיא יוכל להוסיף אישים אחרים בהתאם לשיקוליו.

הצו – שפורסם היום באופן רשמי – קובע כי הנשיא יזמן ישיבה של המועצה מדי חודש, וכן בשעת הצורך. החלטות תתקבלנה ברוב קולות, ובמקרה של שוויון קולות – קולו של הנשיא יכריע.

א-סיסי (צילום מסך, הטלוויזיה המצרית)
א-סיסי (צילום מסך, הטלוויזיה המצרית)

עיון בסעיפיו השונים של הצו מלמד כי א-סיסי שואף לרכז בידיו של הגוף החדש סמכויות רבות שתאפשרנה "טיפול שורש" יסודי ומקיף נגד הטרור והאידיאולוגיות הקיצוניות המניעות אותו. בין הסעיפים המוזכרים: המועצה תופקד על אישורה של אסטרטגיה לאומית כוללת למאבק בטרור ובקיצוניות ותעקוב אחרי יישומה. היא תאשר תכניות פעולה וצעדים אופרטיביים עבור המנגנונים הממשלתיים ותחייב אותם לבצעם במסגרת לוחות זמנים מוגדרים. זאת ועוד: המועצה תתאם בין מוסדות הדת והמנגנונים הביטחוניים במטרה לחזק את השיח הדתי המתון כמשקל-נגד מול השיח הקיצוני לצורותיו ולהפיץ בחברה את "מושגיה של הדת האמיתית" (כלשון הצו) – אלמנט שא-סיסי מייחס לו חשיבות רבה בהתמודדות עם ההקצנה הדתית והאלימות הנובעת ממנה, והוא חוזר ומדגיש אותו בנאומיו לא אחת.

הצו מטפל גם בהיבטים כלכליים (יצירת מקומות עבודה במקומות המוגדרים כ"אזורי קיצוניות" והענקת תמריצים כלכליים לתושביהם להתנתק מהאידיאולוגיה הקיצונית) ומשפטיים (הצעת שינויי חקיקה) של המאבק בטרור ובקיצוניות. סעיף נוסף קובע כי המועצה תשמש כגוף-על האחראי על תיאום ושיתוף פעולה בין כל המנגנונים הבטחוניים והמדיניים במצרים ובין הקהילה הבינלאומית בכלל ומדינות האזור בפרט. בהקשר זה, המועצה תפעל להקמת "ישות אזורית מיוחדת" שתכלול את מצרים ומדינות ערב; ישות זו תהיה אחראית על תיאום העמדה הערבית בכל הקשור למאבק בטרור.

סעיף נוסף בצו "נתפר" לצורך המאבק שמצרים מנהלת בשבועות האחרונים – בשיתוף פעולה עם סעודיה, איחוד האמירויות ובחריין – נגד קטר. ארבע מדינות אלו ניתקו בתחילת החודש שעבר את היחסים עם האמירות והטילו עליה סנקציות שונות, תוך שהן מאשימות אותה (בין היתר) בקידומה של אג'נדה לעומתית באמצעות ערוץ "אל-ג'זירה" הפועל משטחה ובתמיכה פעילה בארגוני טרור, ביניהם "האחים המוסלמים". הצו החדש שפרסם א-סיסי קובע כי המועצה הלאומית למאבק בטרור ובקיצוניות תאשר את התכניות הנדרשות בכדי להבהיר לקהילה הבינלאומית את העובדות בכל הנוגע "לארגון הטרוריסטי [="האחים המוסלמים"] ולתפקידם של המדינות, הארגונים והתנועות התומכים בטרור נגד המדינה המצרית", ותפעל "לנקוט בצעדים החוקיים הנדרשים מול המנגנונים והמדינות התומכים בטרור נגד המדינה המצרית ומול הערוצים העוינים המשדרים מחוץ למצרים".

(המדיה המצרית)