עזה: גזרי דין מוות נגד משתפי פעולה עם ישראל

בית משפט צבאי ברצועת עזה הטיל היום שישה עונשי מוות נגד נאשמים שהורשעו בבגידה ובריגול לטובת ישראל.

בשלושה מתוך ששת המקרים מדובר באישור סופי של גזרי דין מוות שהוטלו בערכאה קודמת – ללא אפשרות ערעור.

שבעה נאשמים נוספים שהורשעו בריגול נידונו לתקופות מאסר שונות ועבודת פרך – ביניהם אשתו של אחד הנידונים למוות.

(המדיה הפלסטינית; "אל-קודס אל-ערבי")