פדריקה מוגריני: האסלאם – חלק בלתי נפרד מהזהות האירופית

בבריסל נפתחה אתמול ועידת "קריאה לאירופה" החמישית (Call to Europe). מדובר בכנס שנתי המאורגן על ידי "הקרן ללימודים אירופיים פרוגרסיביים" (FEPS) – גוף שהינו "צוות החשיבה הפרוגרסיבי היחיד ברמה אירופית", משמש כ"פלטפורמה לרעיונות, ועובד בשיתוף פעולה קרוב עם ארגונים סוציאל-דמוקרטיים… כדי להתמודד עם האתגרים בפניהם ניצבת כיום אירופה" (מתוך אתר ה- FEPS). נשיא הארגון הינו מאסימו ד'למה – לשעבר ראש ממשלה ושר חוץ באיטליה. שותף נוסף בארגון הוועידה הינה מפלגת "הברית הפרוגרסיבית של סוציאליסטים ודמוקרטים" (ה- S&D) בפרלמנט האירופי.

השנה מוקדשת הוועידה לנושא "האסלאם באירופה". משתתפים בה פוליטיקאים וחברי פרלמנט אירופיים, אנשי אקדמיה, נציגי החברה האזרחית האירופית, נציגי קהילות דתיות באירופה כולל אנשי ארגונים אסלאמיים ואימאמים.

על סדר היום של הוועידה עומדות "ההתפתחויות האחרונות בחברה, המאתגרות באופן גובר את ערכי היסוד הבסיסיים של אירופה, כדוגמת כבוד הדדי, סובלנות, חירות דיבור, שוויון זכויות בין המינים, המדינה החילונית והגנה על מיעוטים" (מתוך אתר הוועידה).

על פי עמוד הבית של אתר הוועידה, "אירופה של ערכי הסובלנות, הפתיחות והנאורות נמצאת תחת איום מצידם של אנשי אלימות". בין הדוגמאות המובאות לטענה זו: הפיגועים בצרפת בראשית השנה (נגד מערכת העיתון הסטירי "שרלי הבדו" ובסופר היהודי "היפר כשר"), והתפתחותה של אנטישמיות "בחלקים של קהילות מוסלמיות, בפרט בקרב הדור הצעיר". מהעבר השני עומדים "גורמי ימין ריאקציוני", המנצלים את המגמות המוגלתיות השוררות מזה כמה עשורים באירופה – מגמות של "ניכור, פופוליזם, שנאת זרים ואכזבה מהדמוקרטיות שלנו" – ופועלים במיוחד נגד מוסלמים.

לנוכח נסיבות אלו, הוועידה נועדה לסייע בידי הגורמים הפרוגרסיביים של אירופה "למנוע את הכוחות הריאקציוניים מלפלוש לזרם המרכזי של דעת הקהל". זאת באמצעות יצירת "נרטיב בין-תרבותי אמיתי" שיתרום להבנה אמיתית של האסלאם בחברות האירופיות; יחזיר ויקדם את הסובלנות בין כל הקבוצות בחברה זו; יבהיר מהם הצעדים בפועל שיש לנקוט בהם כדי לשכך את פחדי קהילות המיעוטים, ימנע הקצנה ויילחם באי הסובלנות ובאפליה.

בשני מושבים של הכנס שנערכו אתמול עסקו הדוברים השונים בסוגיות של הפוליטיקה והדת ובדינמיקה של ההקצנה. את היום הראשון חתם נאומה של פדריקה מוגריני, שרת החוץ של האיחוד האירופי. מוגריני הקדישה את דבריה להבהרת מקומו הטבעי של האסלאם בחברה האירופית כיום ואת השפעתו הברורה עליה וחשיבותו עבורה. היא טענה כי "האסלאם הוא אירופה ואירופה היא האסלאם", וציינה כי האסלאם הפך לאחד מהקווים המאפיינים של ההווה והעתיד האירופי: "זו עובדה ברורה שעלינו לא לפחד לאומרה בפני הציבור, למרות שרבים אינם רוצים לשמוע אותה".

"האסלאם הוא אירופה" (מסגד ברומא. נחלת הכלל)
"האסלאם הוא אירופה" (מסגד ברומא. נחלת הכלל)

מוגריני הדגישה כי "הפלורליזם הינו העתיד של האיחוד האירופי", והאסלאם הוא אחד ממרכיביה של הזהות האירופית.

במושב שהוקדש לנושא ההקצנה, דנו הנאספים בהקצנה הדתית ובנסיעתם של צעירים מאירופה למזרח התיכון כדי להצטרף לארגוני טרור כדוגמת דאע"ש. בהקשר זה הגדירה מוגריני את ארגון דאע"ש  כ"אויב הגדול ביותר של האסלאם", ואת האסלאם כקורבן האידיאולוגיה הדאע"שית. לדבריה, נהירתם של צעירים לזרועות דאע"ש נובעת מתוך "חיפוש אחרי מקום עבורם במארג החברתי, התרבותי והפוליטי – דבר שעלינו לייחס לו את החשיבות הראויה במסגרת האתגרים הפוליטיים של אירופה, [וזאת] באמצעות פעילות ליצירת יותר הזדמנויות עבודה ולחימה בהדרה החברתית באמצעות תכניות חינוכיות".

מוגריני קראה לאמצעי התקשורת שלא להגזים בעיסוק בתופעת הצטרפות הצעירים לדאע"ש, היות ולדבריה ההתמקדות בתופעה זו מקנה לה חשיבות מעבר לראוי לה ומשרתת בכך את מטרותיהם של ארגוני הטרור.

ועידת "קריאה לאירופה" נמשכת גם היום.

(מקור עזר: "אנאדולו")