ועידה במרוקו בנושא האתגרים העומדים בפני האימאם האירופי

במרוקו נחתמה אתמול ועידה בינלאומית שנושאה "האימאם ואתגרי הקונטקסט האירופי".

הועידה אורגנה על ידי "מועצת הקהילה המרוקנית בחו"ל" – מועצה לאומית מייעצת שהוקמה בדצמבר 2007 בצו מלכותי, במטרה לנטר ולהעריך את מדיניותה של הממלכה ביחס לתושביה החיים בחו"ל, לדאוג להגנה על זכויותיהם, ובכך להגביר את תרומתם לפיתוח הפוליטי, הכלכלי, התרבותי והחברתי של מרוקו. כמו כן, המועצה פועלת לחזק את הקשרים הדיפלומטיים ואת שיתוף הפעולה בין מרוקו ובין מדינות ההגירה של אזרחיה.

הועידה, שנפתחה שלשום במראקש, נערכה במסגרתה של סדרת מפגשים שמארגנת המועצה בנושא "האסלאם באירופה ואתגרי הדו-קיום". השתתפו בה כמאה איש, ובהם חוקרים, אקדמאים ואימאמים העובדים במדינות ההגירה השונות באירופה.

יו"ר המועצה האירופית של חכמי הדת המרוקנים א-טאהר א-תג'כאני אמר במושב הפתיחה של הועידה, כי האתגר הגדול ביותר הניצב בפני האימאם הפועל באירופה הוא המציאות האירופית עצמה, השונה מהמציאות המוסלמית על ברכיה גדל. לדבריו, האימאם חייב להיות מודע למציאות זו, על בעיותיה וסתירותיה: היעדרה של מודעות להיסטוריה האירופית ואי הבנת הקונטקסט האירופי מובילה לא אחת להוצאת פסקי הלכה (פתוות) הרחוקים מהמציאות. א-תג'כאני קרא לסלול דרך למשפט מוסלמי (במקור: פיקה) ייחודי עבור האימאמים של אירופה, שיגדיר את אופיים של יחסי הגומלין בין מוסדות החוק והמוסדות הדתיים.

אחד ממושבי הועידה ביומה הראשון הרחיב את העיסוק בסוגיה אליה התייחס א-תג'כאני בדבריו, ודן באתגרים שמציב ההקשר החברתי האירופי הייחודי עבור האימאמים, השונה מההקשר הפוליטי והחברתי של ארצות המוצא. משתתפי המושב – אימאמים העובדים באירופה – שיתפו את עמיתיהם באתגרים אותם הם חווים. בין היתר הועלה הקושי של האימאם ליצור אינטראקציה מועילה עם הצעירים המוסלמים שספגו את התרבות האירופית ולהשיב תשובות משכנעות לשאלותיהם. לכך יש להוסיף את ניתוקו של האימאם מהחברה האזרחית בתוכה הוא חי, בין היתר בשל העובדה שאינו שולט בשפה, בהיסטוריה ובתרבות המקומית. המושב עסק גם באתגרים שמציב הקונטקסט הפוליטי במדינות אירופה: חילופי ממשל תכופים ושינויים מתמשכים בחקיקה, שאינם לוקחים בחשבון את הייחודיות הדתית של המוסלמים. לכך יש להוסיף את עלייתן של מפלגות קיצוניות, שאנשיהן מפיצים בנאומיהם שנאה כלפי האימאמים, וטוענים כי הם חלק מהבעיה ומקור לקיצוניות.

במושב אחר של הוועידה דנו הנאספים באתגרים שמציבה המערכת המשפטית המוסלמית בפני האימאם האירופי, ובהם ריבוי האסכולות המשפטיות וזרמי המחשבה בתוך האסלאם. המושב עסק גם בקיצוניות הגוברת בקרב המוסלמים ובהצטרפותם הגוברת של צעירים מוסלמים לארגוני טרור ובהם דאע"ש. דוברים שונים קראו ליצירתם של תודעה חדשה ואופקים חדשים, וכן לעיון מחדש בטקסטים מסורתיים המהווים מכשול להשגתה של אינטגרציה חיובית של המוסלמים באירופה ודו-קיום עם הסביבה.

צעירים במשבר זהות. תמונת מסגד בפריז (Guilhem Vellut, flickr, CC BY 2.0)
צעירים במשבר זהות. תמונת מסגד בפריז (Guilhem Vellut, flickr, CC BY 2.0)

בראיונות שהעניקו לסוכנות "אנאדולו", הרחיבו אחדים ממשתתפי הועידה בסוגיית הנהירה של צעירים מוסלמים אל זירות המלחמה במזרח התיכון.

ח'אלד בנחדו, המשמש כאימאם בבלגיה, מזהיר מפני סכנותיו של "השיח הדתי הפוליטי". הוא קורא לחידושו של השיח הדתי, מפני שלדבריו שיח זה הפך לבלתי מתאים למציאות הנוכחית.

בנחדו טוען, כי הקבוצות הקיצוניות מנצלות את משבר הזהות של הצעיר המוסלמי שגדל באירופה כדי למשוך אותו לחיקן. משבר הזהות נובע, לדבריו, מהסתירה בין החינוך שמקבל הצעיר בבתי הספר האירופיים ובין תהליך עיצוב הזהות אותו הוא חווה במסגרת המשפחתית ובמסגדים. חוסר ניכר בהזדמנויות תעסוקה והגזענות המופנית כלפי המוסלמים תורמים אף הם את חלקם למשבר. בנחדו מוסיף, כי זהותם הדתית של הצעירים המוסלמים אינה מעוצבת כראוי, והאשמה לכך מוטלת על כל הגופים המשתתפים בתהליך העיצוב, ובכללם המשפחה והאימאמים. בהקשר זה הוא סבור, כי על האימאם לשלוט היטב בשפת מקום מגוריו כדי שיוכל ליצור קשר פורה עם הצעירים התוהים ומעלים שאלות על דתם.

ג'לאל עלי עאמר, מרצה למדעי המשפט המוסלמי באוניברסיטה האסלאמית בהולנד – מרחיב את הנקודה האחרונה בדבריו של בנחדו, וטוען כי תופעת ההצטרפות של הצעירים המוסלמים לחממות הקיצוניות בסוריה ועיראק קשורה הדוקות למקורות הסלקטיביים מהם הם שואבים את ידיעותיהם על האסלאם. עאמר, שהינו גם חבר אגודת האימאמים בהולנד, סבור כי צעירים אלו אינם חדורי שאיפה לרכוש ידע רב ככל האפשר, ומסתפקים במקורות מידע מועטים אותם הם בוררים כאוות נפשם – ובכללם היוטיוב. עאמר מוסיף, כי מוסלמים שחזרו מהמזרח התיכון מספרים כי תחושת הניתוק מהמערב היא שמשכה אותם להצטרף אל ארגוני הטרור, הפונים אל הרגש שלהם. לדעתו, הרחבת הידע, עיצוב הזהות הדתית וקשר הדוק עם חכמי הדת המוסלמים מהווים פתרונות לתופעה הגוברת של טרוריסטים מוסלמים-אירופים.

יוסוף ידיני, הנמצא עדיין בשלבי לימוד במרוקו לקראת יציאתו לעבודה באירופה כאימאם, סבור אף הוא כי חוסר בהדרכה דתית לנוער במסגרת המסגדים והעובדה שהצעירים נאלצים לחפש את מבוקשם בתחום זה באינטרנט זה תורמים את חלקם לתופעת ההצטרפות לטרור.

מזכ"ל "מועצת הקהילה המרוקנית בחו"ל" עבדאללה בוסוף אמר במושב הסיכום של הועידה, כי כחלק ממסקנותיו של הכנס המועצה תפעל בדרכים שונות לסייע לאימאמים העובדים באירופה: באמצעות תשלום ההוצאות הנדרשות ללימוד שפת המדינה בה הם חיים, בהקניית כלים לתקשורת עם הסביבה, וכן בלימוד הרקע ההיסטורי על החקיקה האירופית – רקע שיאפשר להבין כי "חלק מהמתח בחברות המערביות אינו מופנה כלפי המוסלמים, אלא נובע מהיחסים של מדינות אלו עם הדת באופן כללי".