מדינת השלום – תכנית חדשה לשלום בין ישראל ובין הפלסטינים / ליאור עזיזמדינת השלום היא תכנית מקורית וחדשה לשלום בין ישראל ובין הפלסטינים.

עיקר התכנית מבוסס על הרעיון של שלוש מדינות לשני העמים. כלומר, התכנית מציעה להקים מדינה חדשה ברוב שטחי יהודה ושומרון, לרבות מזרח ירושלים, אשר תהיה מדינה משותפת לישראל ולפלסטינים.

שם המדינה הוא מדינת השלום, והיא תהא מדינה בעלת גבולות מאובטחים.

כל תושב במדינת השלום יחזיק בשתי אזרחויות: אזרחות מדינת השלום, ואזרחות מדינת האם – ישראל או פלסטין.

מדינת השלום תורכב משני מחוזות: מחוז ישראלי, שיכלול את היישובים הישראלים, ויהיה כפוף לשלטון ישראלי. ומחוז פלסטיני, שיכלול את היישובים הפלסטינים, ויהיה כפוף לשלטון פלסטיני.

שני המחוזות יופרדו זה מזה באמצעות גבול ביטחון מאובטח, והמעבר בין המחוזות יתבצע באמצעות אישורי מעבר מיוחדים.

לכל מחוז במדינת השלום תהיה מערכת כבישים נפרדת אשר תאפשר לתושבי כל מחוז תנועה בטוחה בין היישובים השייכים לאותו מחוז, ובין שטחי המחוזות אל שטח מדינות האם – ישראל או פלסטין.

מדינת השלום היא מדינה בעלת ריבונות מיוחדת. זו אינה מדינה עצמאית, ואין לה כוח צבאי וסמכויות שיפוט כלפי אזרחיה.

ישראל והפלסטינים יקימו גופי שליטה וניהול משותפים, אשר יהיו אחראים על השליטה במדינת השלום ועל יישום הסכם השלום.

הצדדים יקימו יחידת ניהול ביטחוני משותפת אשר תחזיק בכוח שיטור, שיהיה אחראי על ביטחון הפנים ועל אבטחת הגבולות של מדינת השלום, לרבות הפיקוח הביטחוני על הגבול בין  שני המחוזות.

כוח השיטור המשותף יורכב משלוש חטיבות: ישראלית, פלסטינית ובינלאומית. החטיבה הישראלית תהיה אחראית על ביטחון הפנים בשטח המחוז הישראלי, והחטיבה הפלסטינית תהיה אחראית על ביטחון הפנים בשטח המחוז הפלסטיני.

מדינת ישראל תישא באחריות להגנה על מדינת השלום מפני איומים חיצוניים.

על פי תכנית מדינת השלום, בגדה המערבית תקום גם מדינה פלסטינית עצמאית אשר תהיה מדינה מבוזרת. המדינה הפלסטינית תורכב מתשעה איי שטח, שיכללו את הערים הפלסטיניות המרכזיות.

המדינה הפלסטינית תהיה מדינה ללא צבא, והיא תחזיק בכוח שיטור מצומצם, שיהיה אחראי על ביטחון הפנים.

על פי תכנית מדינת השלום, ירושלים המאוחדת היא בירת מדינת ישראל, אך השכונות הישראליות והערביות במזרח ירושלים, לרבות העיר העתיקה והאתרים הקדושים, יהיו  תחת ריבונות של מדינת השלום.

בירושלים יהיו שני מחוזות: ישראלי ופלסטיני, וביניהם גבול ביטחון. האחריות לביטחון הפנים במזרח ירושלים תהיה של יחידת הניהול הביטחוני המשותפת, כאשר החטיבה הישראלית תהיה אחראית לביטחון הציבור הישראלי, והחטיבה הפלסטינית תהיה אחראית לביטחון הציבור הפלסטיני.

המחוז הפלסטיני בירושלים יהיה חלק מעיר הבירה של מדינת פלסטין, אך השטח עצמו יהיה תחת ריבונות ושליטה של מדינת השלום.

העיר העתיקה בירושלים תהיה עיר הבירה של מדינת השלום, והיא תהיה עיר בעלת גבולות מאובטחים.

אתר הכותל המערבי יהיה תחת אחריות ביטחונית של החטיבה הישראלית של כוח השיטור המשותף, ואתר הר הבית יהיה תחת אחריות ביטחונית של שלוש החטיבות של כוח השיטור המשותף.

לאזרחים ישראלים תתאפשר תנועה חופשית בכל שטח העיר העתיקה, למעט באתר הר הבית.

לאזרחים פלסטינים תתאפשר תנועה חופשית בכל שטח העיר העתיקה, למעט ברובע היהודי ובאתר הכותל המערבי.

ליהודים תהיה האפשרות לבקר באתר הר הבית.

הר הבית (Andrew Shiva, wikicommons, CC BY-SA 3.0)
הר הבית (Andrew Shiva, wikicommons, CC BY-SA 3.0)

על פי תכנית מדינת השלום, מדינת ישראל תכיר במדינת פלסטין ומדינת פלסטין תכיר במדינת ישראל.

הצדדים מסכימים כי ישראל לא תכיר בזכות השיבה של הפלסטינים לתחומי ישראל, וכי הפלסטינים, במקביל, לא יכירו במדינת ישראל כביתו של העם היהודי.

הצדדים מסכימים כי העדר הסכמות אלה לא יפגמו בקשרי השלום בין העמים.

הצדדים מסכימים כי לאחר מאה שנים ממועד חתימת הסכם השלום, יעלו חילוקי הדעות הנ"ל לדיון מחודש, בהתחשב בפני המציאות החדשה.

תכנית מדינת השלום מציעה אלטרנטיבה פוליטית מדינית לעמדות המסורתיות של המפלגות בישראל בנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני.

רעיון חלוקת הארץ לשתי מדינות אינו אפשרי כי פינוי יישובים ישראלים יביא למלחמת אזרחים בישראל. ומנגד, השארת המצב הנוכחי תביא ליצירת מדינה דו לאומית ולהמשך מעשי הטרור הפלסטיני.

אשר על כן, תכנית מדינת השלום היא תכנית השלום היחידה האפשרית ליישום.

קישור לתכנית המלאה.

ליאור עזיז הינו בעל תואר במשפטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.

***

המאמרים במדור "דעות" משקפים את עמדת הכותבים בלבד ומובאים על אחריותם.