תחרות קוראן בישראל: אמצעי לגיוס מרגלים?

האתר המצרי "אל-יום א-סאבע" (היום השביעי) פרסם באמצע השבוע ידיעה על שלב הגמר בתחרות בישראל לידיעת הקוראן, החדית', האסלאם, ההיסטוריה האסלאמית והציוויליזציה הערבית – תחרות האמורה להתקיים ביום חמישי [שלשום] ברחבת מסגד אל-ג'זאר בעכו [הערה: לא ברור אם התחרות אכן התקיימה – ייתכן ונדחתה בשל המצב הבטחוני].

הידיעה הסתמכה על "קול ישראל" בערבית – ערוץ הרדיו בערבית של רשות השידור הישראלית – שארגן את התחרות בשיתוף עם משרד החינוך והמחלקה לעדות במשרד הפנים. השלבים המוקדמים של התחרות התקיימו במהלך חודש הרמדאן, ושודרו מאולפני "קול ישראל" בערבית בחיפה. ארבעה תלמידים עלו לשלב הגמר.

אך "אל-יום א-סאבע" הוסיף לידיעה זו נופך משלו, כאשר טען כי מדובר בניסיון של גופי הביטחון הישראלים לגייס לשורותיהם מרגלים מקרב המוסלמים והערבים בישראל.

ידיעה ברוח דומה של "קונספירציה" הופיעה באתר "אל-פג'ר" (השחר), שהביא את דעתם של אנשי תקשורת וביטחון בסוגיה.